ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (679/2016) που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του 2016, έχει τεθεί σε ισχύ από τις 25 Μαϊου του 2018. Η εταιρεία S.V EMERGENCY ANGEL LTD ενημερώνει τους πελάτες της για τα δικαιώματά τους. Για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016, η Κυπριακή Βουλή ψήφισε τον περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμο του 2018 (125(1)/2018) που έχει ισχύ από τις 31/07/2018.

Τι είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα;

 

Η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας στην εταιρεία S.V.EMERGENCY ANGEL LTD είναι αναγκαία για τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρεία.

 

Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας για την διασφάλιση του απορρήτου. Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία σας θα τύχουν επεξεργασίας μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα που είναι επαγγελματίες και δεσμεύονται σε καθήκον εχεμύθειας από επαγγελματικό κώδικα δεοντολογίας.

 

Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να γίνει στους υπαλλήλους της εταιρείας μας, στους τηλεφωνητές της εταιρείας μας που χειρίζονται το τηλεφωνικό κέντρο, στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας ή σε ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό καθώς και σε σώματα ασφαλείας (π.χ προσωπικό ασθενοφόρων, ιατρικό προσωπικό, αστυνομία, πυροσβεστική), για την σωστή αντιμετώπιση περιστατικών που σας αφορούν.

Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα του παρόντος εγγράφου στην περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να το πράξουμε, στους δικηγόρους μας για την υπεράσπιση των συμφερόντων της εταιρείας βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή σε περίπτωση δικαστικής απόφασης.

Όλες οι τηλεφωνικές συνομιλίες σας με το τηλεφωνικό κέντρο θα καταγράφονται για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΑ

 

Έχετε το δικαίωμα:

 

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία στέλνοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@emergencyangelcyprus.com. Θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε ταχέως και σε κάθε περίπτωση μέσα σε τέσσερις εβδομάδες από την παραλαβή του γραπτού αιτήματός σας. Το αίτημά σας μπορεί να υπόκειται σε χρέωση αν το αίτημα είναι υπερβολικό ή αβάσιμο σύμφωνα με τον νόμο.

 

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

 

Για οποιοδήποτε παράπονο που αφορά τη χρήση προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας, παρακαλώ στείλετε τις λεπτομέρειες του παραπόνου σας στο

info@emergencyangelcyprus.com

 

Έχετε επιπλέον δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο στον Έφορο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο commissioner@dataprotection.gov.cy.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η S.V.EMERGENCY ANGEL LTD (Η.Ε 383681), Λευκωσία, Κύπρος.

 

Διεύθυνση: 13 Ιωάννη Κολέττη Στρόβολος, 2028, Λευκωσία, Κύπρος

 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις αναφορικά με το θέμα των προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με τον:

Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων:

Τηλ. 70001011

Επικοινωνία

Νόμιμο όνομα: S.V. EMERGENCY ANGEL LTD

Λεωφόρος Στροβόλου 78Δ-Ε
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
2018

Νόμιμη Οδός: 13 Ιωάννη Κολέττη
Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
2028

Τηλ. 70001011
Διεθνές Τηλ. +357 22509758
Φαξ. +357 22509750
Email. info@emergencyangel.net

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ